Toezicht houden met aandacht en wijsheid

Onlangs was Karin Doms één van de sprekers tijdens de Dag van de Commissaris van het NCD. Zij gaf daar haar visie over next level bedrijven en hun governance. En dan specifiek vanuit een spirituele/boeddhistische blik op omgaan met transitie(pijn).

Enkele gedachten van Karin daarover:
“– De uitdaging voor next level commissarissen is om vanuit een meer holistische benadering naar transities te kijken. Even natuurlijk als start/geboorte, groei en winst is verlies, krimp, en dood/stoppen. Eeuwige groei bestaat niet. Dat geldt voor ons als individu, maar ook voor onze organisaties en voor onze maatschappelijke systemen.
– Naast succes moeten we in bestuur en toezicht dus ook beter leren omgaan met mislukking en pijn, zowel op individueel als op collectief niveau. Verlies maakt ruimte voor vernieuwing, maar vraagt eerst wel om erkenning van de pijn.
– Voor een nieuwe generatie commissarissen betekent dit dat we anders moeten leren (en durven) kijken. Commissarissen moeten minder gericht zijn op korte termijn oogsten vanuit het eigen ego en succesverslaving, maar veel meer gericht op zaaien voor langere termijn (letterlijk over ons eigen graf) vanuit een diep besef van de intrinsieke tijdelijkheid van onze organisaties en de verbondenheid met hun natuurlijke omgeving.
– Dat gaat overigens niet vanzelf. Dat vraagt om het cultiveren van discipline, aandacht en wijsheid. Bewust een moment van stilte nemen in de bestuurskamer wanneer de waan van de dag doordendert. Ego aan de kant en kiezen voor soberheid en verstilling in een context die ons voortdurend meezuigt in nieuwe prikkels en verleidingen. Kortom: van reactiviteit naar respons-ability. Het is eenvoudig, maar o zo lastig (weet ik uit eigen ervaring 😊).”

In het interview kun je meer lezen over haar ideeën en de achtergrond hierbij. Het is uiteraard nog steeds work in progress. Zij gaat er graag over in gesprek, neem gerust contact met haar op.

https://ncd.nl/actueel/toezicht-houden-met-aandacht-en-wijsheid/