Publicaties

Het boek “Inspiratie in Toezicht, 5 jaar PIT: in gesprek met PIT gevers”, is verschenen in december 2018 ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van PIT, Platform Innovatie in Toezicht.

Hierin zijn de PIT-gever interviews gebundeld, die onze partners in de afgelopen vijf jaar hebben gehouden met toezichthouders die voor hen een inspiratiebron vormden. Deze interview-reeks is tot stand gekomen vanuit de zoektocht van PIT naar nieuwe rolmodellen in toezicht, dit alles onder het motto: “van schandpaal naar schitterpodium”. De afzonderlijke interviews zijn eerder al gepubliceerd op onze website, maar ter gelegenheid van het lustrumjaar zijn ze nu alle 18 gebundeld. Dit levert een divers en boeiend inkijkje in de drijfveren en leermomenten van de hedendaagse toezichthouder. Het geheel is voorzien van een terugkijkend voorwoord door mede-initiatiefnemer Martijn de Loor en een vooruitkijkend nawoord door lustrumcommissielid Fennemiek Gommer. Tegelijkertijd met het verschijnen van de nieuwe lustrumuitgave is ook de derde(!) druk verschenen van het boek De Zwarte Doos van de Boardroom.

“Er was op een gegeven moment zo veel somberheid omtrent toezichthouders, dat wij juist de mooie voorbeelden wilden laten zien.”
Voor het themanummer over ‘macht’ werd Karin Doms geïnterviewd door DURF! Lees hier het gesprek 
over de (onzichtbare) macht van toezichthouders en over de WHY van PIT en Innovatie in Toezicht: “van schandpaal naar schitterpodium”

Er is meer nodig dan nieuw bloed voor een omslag in de bestuurscultuur.
“Had er een jongere gezeten in de Raad van Commissarissen bij ING, was het besluit over de beloning van de topman dan anders gelopen?” Nee, betogen Karin Doms en Hanske Plenge, toezichthouders en oprichters van PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht. Lees hier het volledige opinie-artikel Karin Doms en Hanske Plenge in Trouw

Interview met Karin Doms en Bert Wijbenga van Woonbron
In dit interview vertellen Karin Doms (commissaris) en Bert Wijbenga (bestuursvoorzitter) over de gevolgen van het instellen van een commissie Maatschappij bij de RvC. Na te lezen op de website van VTW.

De zwarte doos van de boardroom pack shotTweede druk De zwarte doos van de boardroom is verschenen in november 2016
Het boek is een succes, en er zijn inmiddels 1500 exemplaren verkocht. We zien dat het regelmatig wordt besteld voor een hele Raad van Toezicht. Laat u inspireren en bestel het als eindejaarsgeschenk voor uw Raad!

PIT publicatie De zwarte doos van de boardroom is verschenen!
Op 5 juni 2015 is De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen verschenen. Een fraai vormgegeven en uitgegeven boek waarin het gedachtegoed van PIT wordt geïllustreerd aan de hand van zes casussen. Karin geeft hierin, samen met haar co-auteurs, handvaten om dilemma’s en moeilijke vragen in de boardroom effectief aan te pakken. Te koop via de website van PIT, Bol en Managementboek en in geselecteerde boekhandels.

Interview van Hanske Plenge met haar PIT-gever Karin Domspit-karin-doms-en-hanske-plenge-1024x683
Op de website van PIT is het interview na te lezen dat toezichthouder Hanske Plenge hield met haar PIT-gever Karin Doms. Een gesprek van de twee krachten achter de oprichting van PIT, Platform Innovatie in Toezicht, over waarden, inspiratie en de noodzaak om soms hard in te grijpen.

Blog Marion Takens over Cirkel van Waarnemen
In februari was Karin te gast bij de Raad van Toezicht van MEE Friesland, om een pilot te doen met de Cirkel van Waarnemen. Voorzitter van de Raad Marion Takens schreef een blog over haar ervaringen.

bnr-logo-microfoon-5781Interview met BNR Nieuwsradio
Naar aanleiding van de verschijning van het boek De zwarte doos van de boardroom zijn Karin Doms en Hanske Plenge geinterviewd door BNR Radio. Luisteren? Via de PIT website!

Gastcolumn Karin Doms op de site van Innovatief organiseren
Introductie van de activiteiten van PIT, Platform Innovatie in Toezicht, aan de hand van twee gastcolumns van Karin Doms en Frédérique Six.

Interview met Karin Doms over VTW-inspiratiegroepen voor commissarissen
“Veel commissarissen stellen zichzelf de vraag: wanneer ben ik nou echt een goede commissaris? Wanneer doe ik het nou goed? Alle aspecten van boardroom dynamics komen voorbij in de inspiratiegroepen die WenD Management voor de VTW organiseert. Het is prettig om van gedacvtw-logo-hten te kunnen wisselen met mensen die in een vergelijkbare rol zitten. Uiteraard gaan mensen ook persoonlijk de diepte in. Complexe professionele vraagstukken hebben nu eenmaal altijd een duidelijk persoonlijk element.” Citaat uit het interview met Karin Doms ten behoeve van VTW e-Nieuws in december 2013.

Verschil moet er zijn
Artikel in Zorgvisie van september 2013 over de noodzaak van meer diversiteit in toezicht bij zorgorganisaties. Drie partners van het Platform voor Innovatie in Toezicht PIT, waaronder Karin Doms, zijn hierin geïnterviewd.

Goed toezicht is volgens Doms … vooral een kwestie van in de complexiteit naar de eenvoud blijven zoeken. “Wat zien we nou gebeuren? Op welke waarden is dit gestoeld? Is dat in overeenstemming met de waarden die wij als organisatie aanhangen? Durf op je gevoel af te gaan en verschuil je niet teveel achter dashboards en financiële rapportages.”
Citaat uit het artikel ‘Opletten geblazen’ in tijdschrift Lucide juni 2013
Wie wil er nog toezichthouder worden in de zorg? Het afbreukrisico is enorm en goed doe je het eigenlijk toch nooit. De vereniging van toezichthouders in de zorg heeft een deltaplan aangekondigd, maar zullen de dijken van het toezicht ooit stevig genoeg zijn? Over goed toezicht, leren van fouten en toezichthouders met lef. Lees hier het hele artikel.

Nieuw is inzien dat het om teamwerk gaat, dat de optelsom van oud-ceo’s en oud-cfo’s niet automatisch het beste toezicht oplevert. Zo’n raad moet een goed kabinetje zijn met diverse samenstelling om blinde vlekken en dode hoeken in het bestuur te kunnen overzien.’ Als eisen zien zij: ‘Communicatief en (zelf)reflectief zijn, character is belangrijker dan competence, je moet het lef hebben voor tegenspraak in de boardroom.’
In april 2013 besteedt Elsevier aandacht voor toezichthouden nieuwe stijl met daarin een kleine bijdrage van #PIT Platform voor Innovatie in Toezicht @ToezichtmetPIT. Vanuit vernieuwend oogpunt is het artikel misschien teleurstellend; er is veel ruimte voor de gevestigde orde de usual suspects van (ex)bestuurders/politici. Maar het is goed te merken dat er steeds meer aandacht komt voor de echte nieuwe stijl toezichthouders.

Skipr, 15 februari 2013: Vrouwen starten Platform Innovatie in Toezicht
Vrouwen uit het landelijke netwerk van vrouwelijke commissarissen en toezichthouders hebben het Platform voor Innovatie in Toezicht (PIT) opgericht. Zij streven een vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen na. Lees hier het volledige nieuwsbericht op Skipr.

Corporatieportret Karin Doms: de waarom-vraag centraal stellen
“We moeten terug naar de kern van ons werk. Vraagstukken klein maken, concreet maken, het een gezicht geven. Ik zie dat organisaties mooie strategische toekomstplannen maken, uitgebreide analyses maken hoe ze bij die stip op de horizon willen komen. Maar het toch niet doen. Mijn kernvraag is: Hoe kan dat?” Interview met Karin Doms over de waarom-vraag, leiderschap, meditatie en het zoeken naar de kern.

Wie spreekt de baas tegen?
‘Hoe regel je dat een bestuurder genoeg tegenspraak uit de organisatie krijgt? Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe dat werkt. ‘Het maakt veel uit of je zoekt naar draagvlak voor je plannen of dat je echt wilt weten wat de beste oplossing is.’
Lees hier het hele artikel in het oktobernummer van Aedes Magazine.

Woningcorporaties zoeken cultuurpartners
Artikel in het blad KunstKraak over de kansen en valkuilen van samenwerking tussen woningcorporaties en centra voor de kunsten, met medewerking van WenD Management.

She-volution
“Een nieuwe dialoog buiten de eigen kring begint in mijn opinie binnen de eigen organisatie, met het creëren van luchtgaten in onze institutionele stolpen. Een bestuur van een organisatie die (be)weegt in de toenemende maatschappelijke complexiteit is gebaat bij het ophalen van zoveel mogelijk verschillende invalshoeken in het eigen besluitvormingsproces.”
Citaat uit de nieuwste column van Karin Doms in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, oktober 2011

Niet de financiele maar de morele crisis is het probleem
Na de fusiedrift van het afgelopen decennium moeten woningcorporaties weer vorm geven aan verankering en ontvankelijkheid.
Artikel Karin Doms in vhv-bulletin feb 2010 (download in pdf)

“Tijd dus om weer op zoek te gaan naar de maatschappelijke basis van de legitimiteit voor woningcorporaties. We moeten stoppen met eenzijdig te denken in schaalgrootte en efficiency en investeren in het (opnieuw) organiseren van verankering en ontvankelijkheid.”
Karin Doms in de
KEI-Column ‘De spaarbank en de woningbouwvereniging revisited’

3 Cases, 5 oplossingen: zo verbind je fysiek en sociaal domein, artikel in tijdschrift ‘Vitale Stad’ van Karin Doms en Fanny Gelissen, juni 2009

interview toezicht Karin Doms, over de competenties van een commissaris nieuwe stijl: interview met Karin Doms in Aedes-magazine, april 2009

sociaal en fysiek verbondenSociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe, verbinding door confrontatie bij sociaalfysieke wijkaanpak, een publicatie van G27 in samenwerking met KEI kenniscentrum over de resultaten van een onderzoek door Karin Doms naar de succes- en faalfactoren in sociaalfysieke wijkontwikkelingsprojecten (2009). Meer informatie hier. ISBN 9789490174019. Download de PDF hier.

Interview met Karin Doms in KEI-magazine, thema wijkgerichte samenwerking, 2008

Daadkrachtig, extravert en stabiel, de ontmaskering van de interimmanager: een dubbelinterview met Leo Witvliet en Karin Doms in Vice Versa, het alumniblad van de Universiteit van Tilburg, door Anne-Marie Hartog (2006). Download PDF hier.

Omwille van de kwaliteit van het digitale erfgoed, maart 2005. drs. Ad de Wolf en Bas Doets (ETIN)

Volg je hart en werk zonder frustratie, coverartikel uit Sis, themanummer “Passie, zó werk je met hart en ziel!” van najaar 2004, door Aaf Brandt Corstius met foto’s van Marijn Scheeres. Download PDF hier.

Het ontwikkelen van een begeleidingsplan als instrument voor vraaggestuurd werken. Een leertraject bij twee diensten voor ambulante begeleiding. juli 2004, drs. Ad de Wolf & drs. Helena Wiersma

Studentenhuisvesting in Tilburg, Tabellenboek. juni 2004, drs. Maartje van den Bogaard, Hans Mariën & drs. Ad de Wolf

Portretten van samenwerking in het vmb, maart 2004, drs. Ad de Wolf, drs. Hans Moors, drs. Maartje van den Bogaard & Hélène van Diemen

Reflecties over de samenwerking binnen het NSP Centraal Breda: een inventarisatie van opvattingen van de belangrijkste partijen, maart 2004, drs. Ad de Wolf & ir. Tris Serail

Statistiek Beeldende Kunst Regelingen 1998-2002. Subsidies, aankopen en opdrachten, januari 2004, drs. A. de Wolf, Maya van der Eerden, drs. Harold van der Werf & Hans Mariën

Scholen als mogelijk financier van het Landelijk Bureau Ter Bestrijding van Rassendiscriminatie, december 2003, drs. Ad de Wolf & drs. Ilja Hoogenberg

Uitstroom praktijkonderwijs in beeld. De ontwikkeling van een instrument en een meting van de uitstroom in 2001-2002 van leerlingen praktijkonderwijs, november 2003, drs. Ad de Wolf, drs. Berber Vreugdenhil-Tolsma & dr. ir. Quinta Kools

Staat van Cultuur Provincie Zuid-Holland. Een voortgangsmonitor over het provinciaal cultuurbeleid, september 2003, drs. Ad de Wolf, drs. Rob Vink & drs. Harold van der Werff

Instellingsbeleid en arbeidsparticipatie in het onderwijs, januari 2003, drs. Ad de Wolf, drs. Ilja Hoogenberg, dr. ir. Quinta Kools, drs. Rob Vink & drs. Bibi van Wolput

Onderwijsonderzoek en –praktijk. december 2002, drs. Ad de Wolf, dr. Piet van den Akker, dr. Christa Teurlings, dr. Marjan Vermeulen, drs. Ilja Hoogenberg, dr. ir. Quinta Kools & drs. Berber Vreugdenhil-Tolsma

Statistiek beeldende kunstenaars 1997-2001. Subsidies, aankopen en opdrachten, december 2002, drs. Ad de Wolf, drs. Ilja Hoogenberg & drs. Rob Vink

De beroepspraktijk van beeldend kunstenaars en vormgevers in Amsterdam, december 2002, drs. Ad de Wolf, drs. Rob Vink & drs. Jolijn van Haaf

Praktijkonderwijs: gegarandeerd werk? Een onderzoek naar de arbeidsintegratie van leerlingen praktijkonderwijs, november 2002, drs. Ad de Wolf, drs. Berber Vreugdenhil-Tolsma, drs. Jolijn van Haaf & drs. Ilja Hoogenberg

Statistiek beeldende kunstenaars 1996-2000. Subsidies, aankopen en opdrachten, september 2002, drs. Ad de Wolf, drs. Ilja Hoogenberg & drs. Rob Vink

Rapportage. Medewerkeronderzoek 2002 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, juni 2002, drs. Ad de Wolf, drs. Hanneke van den Berg & drs. Lonneke Nieuwland

Samenwerking als fundament voor onderwijs op maat, juni 2002, drs. Ad de Wolf & Hélène van Diemen

Weer Samen Naar School. Een verkenning van de huidige structuur van leerlingenzorg binnen het primair onderwijs in Tilburg, januari 2002, drs. Ad de Wolf, dr. Marjan Vermeulen & dr. Annette van der Mooren

Praktijkgids voor de instroom van nieuw onderwijspersoneel, december 2001, drs. Ad de Wolf, Quinta Kools, Juliette Vermaas (IVA) (samen met AVS)

Educatieve infrastructuur. Onderzoek in opdracht van de onderwijsraad, juli 2001, drs. Ad de Wolf & dr. Marjan Vermeulen

Beeldende kunstbeleid OCenW. Subsidies en aankopen, 1990-1999. januari 2001, drs. Ad de Wolf, drs. Rob Vink & drs. Bibi van Wolput

Een interim-manager is een zeer eenzame functie, interview met ‘peoplemanager’ Karin Doms: artikel in KUB Ter Visie, een uitgave van de Universiteit van Tilburg, door Anne-Marie Hartog (2000)