PIT-blog Karin Doms: Doe de GBV-check: Kijk of het deugt, niet alleen of het klopt!

Informatieverslinder: dat lijkt een wezenskenmerk van een lid van de Raad van Toezicht of een Commissaris. Bij het voorbereiden van een vergadering zie je een volle agenda met bijlagen. Ter bespreking liggen complexe besluiten voor met een verstrekkende betekenis. Elke keer is het een uitdaging om de informatie te ontwarren en de consequenties te doordenken.

In mijn contacten met toezichthouders en commissarissen hoor ik nogal eens de verzuchting: Hoe weet ik nou of dit echt een goed besluit is? Het ziet er prachtig uit, mooi onderbouwd en veel indrukwekkende cijfermatige bijlagen. Maar wat zegt het mij nou echt, wat kan ik hier mee? In de vergadering hierover ontvouwt het gesprek met de bestuurder zich soms als een soort armpjes-drukken: wie is het slimste, wie heeft de meeste expertise. Heel vermoeiend, en weinig effectief.

Ga als toezichthouder vooral niet die strijd aan. Zonde van je energie – en vermoedelijk verlies je ‘m toch… Hou op met overtroeven en laat je eigen stokpaardjes thuis! Laat je bestuurder nou gewoon het slimste zijn en (samen met diens staf) de meest deskundige. Immers als Raad heb je toch bewust gekozen voor de slimst denkbare mensen in het bestuur?

Ga als Raad kijken of het deugt, en niet alleen of het klopt. Leg vanuit de boardroom het contact met de belanghebbenden in de omgeving. Ik geef dan vaak als tip: doe de GBV-check. De wat? De Gezond-BoerenVerstand-check.

Die check bestaat voor mij grofweg uit vier onderdelen:
– Zou ik hier mee instemmen als ik er ook eigen geld in moest steken?
– Kan ik deze afweging in een paar zinnen uitleggen aan mijn buren?
– Wat voel ik en wat bemerk ik als ik mezelf in de spiegel aankijk terwijl ik hieraan denk?
– En tot slot: als het uiteindelijk toch mis blijkt te gaan en ik sta over tien jaar voor een parlementaire onderzoekscommissie, kan ik me dan verantwoorden, kan ik met droge ogen zeggen dat ik echt alles heb gedaan wat binnen mijn mogelijkheden lag?

Toezicht is gebaat met meer gewoon denkende mensen. Bekwaam je vooral in het stellen van simpele vragen. Bijvoorbeeld: Begrijp ik het nou goed, beste bestuurder, dat we ons voor lange termijn vastleggen aan xx met als gevolg yy? Als ik hier JA tegen zeg, zeg ik dan NEE tegen xxxx? Laat het werk van commissarissen en toezichthouders vooral eenvoudig zijn, gebruik je Gezond BoerenVerstand.

Soms moet je ingewikkelde en zware dingen op zo’n manier overzichtelijk en licht maken. Je staat ervan te kijken hoe zoiets mensen helpt bij het voorbereiden van een majeure beslissing.

Gepubliceerd via www.toezichtmetpit.nl in december 2017