Wie zijn wij

Duurzame samenwerkingsrelaties
Welkom op de website van WenD management. Wij zetten ons in voor maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke wendbaarheid als consistente koers. Geen snelle cosmetische oplossingen, maar écht een andere manier van kijken. Alleen dan ontstaat er ruimte voor innovatie en nieuwe samenwerkingsrelaties. Zo richt WenD management zich op het tot stand brengen en ondersteunen van duurzame samenwerkingsrelaties tussen diverse maatschappelijke sectoren. Al meer dan een decennium werken we voor opdrachtgevers uit de hoek van de overheid, volkshuisvesting, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs. 

 Onze visie

Ad de Wolf
Ad de Wolf

Ad de Wolf is de W van WenD: Weloverwogen, Waardegericht, Wortelend, Wetenschapper. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de wereld van (amateur)kunst, cultuur en onderwijs. Als bestuurder, adviseur en manager heeft hij landelijke, regionale en lokale overheden en instellingen begeleid in ontwikkelingsprocessen. Hij is een echte verbinder, gericht op visieontwikkeling en het creëren van nieuwe samenwerking tussen organisaties en mensen.

Karin Doms
Karin Doms

Karin – Doms is de D van WenD: Direct, Daadkrachtig, Doorgronden en Doorontwikkelen – heeft als manager, adviseur, bestuurder en visitator veel ervaring opgebouwd met vraagstukken rond maatschappelijk ondernemerschap in bouwen, wonen, leefbaarheid en zorg. Haar bijdrage is erop gericht om stedelijke vernieuwing hand in hand te laten gaan met organisatorische en bestuurlijke vernieuwing. Dat is voor haar beslist geen abstracte opgave, daar is persoonlijke moed voor nodig.

Maatschappelijk netwerk
Met onze opdrachtgevers en onze netwerkpartners willen wij in de komende periode verder invulling geven aan het tot stand brengen en ondersteunen van duurzame samenwerkingsrelaties tussen verschillende maatschappelijke sectoren. Dat doen wij met veel kennis van en respect voor de eigenheid van de mensen, de organisaties en de branches. WenD management daagt mensen en organisaties uit om verschil te maken. Vanuit deze visie op maatschappelijke samenwerking en vernieuwing levert WenD management verschillende diensten: interim management, procesmanagement, visieontwikkeling, groepsbegeleiding of individuele coaching.

Creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven
WenD management is in de eerste plaats een netwerkorganisatie. Wij geloven in de kracht van samenwerken vanuit ieders eigen wijsheid. Samen met partners vanuit verschillende sectoren en achtergronden – samen met ú dus – willen wij graag de confrontatie aangaan om te komen tot nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Voelt u zich aangesproken door onze manier van werken? Wij staan open voor uw reacties en gaan graag het gesprek met u aan over de mogelijkheden om samen met u in uw specifieke context verschil te maken.

Liefdevolle confrontatie
tekening: Marion van de Wiel www.sneltekenaars.com